top of page

Erityisosaamisemme

Kirjanpitopalvelu ammattitaidolla

Tarjoamme kirjanpitoa perinteisesti paperisena sekä myös sähköisenä

kirjanpitona.

 

Taloushallinnon hoitaminen vaatii erityisosaamista. Lait ja ohjeistukset muuttuvat jatkuvasti. Tilikeskus Isla Ky:n ammattitaitoinen henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja ajantasaisesti koulutettu ja pitää huolen, että yrityksesi taloushallinto on lain mukaista ja ajantasaista. Lisäksi tarjoamme räätälöidyn palvelun ajatellen jokaista asiakasta yksilöllisesti ja asiakkaan näkökulmasta.​​

Kirjanpito

Tarkka ja täsmällinen kirjanpito yrityksen kuukausittaisista tositteista.

Alv-ilmoitus kirjanpidon yhteydessä.

Kirjanpidon saa sekä paperisena että sähköisenä.

Kirjanpidon raportit Tuloslaskelma ja Tase asiakkaalle aina kirjanpidon teon jälkeen.

Laadimme kirjanpidon lain edellyttämällä ja määrittämällä tavalla.​

Alv-laskelma

Alv-laskelma ja -ilmoitus verottajalle aina kirjanpidon yhteydessä.

Viranomaisille tarvittavat ilmoitukset ja selvitykset

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laadinta.

Välitilinpäätös tarvittaessa.

Tasekirjan teko.

Kirjanpitomateriaalin ja tilinpäätöksen vienti tilintarkastajalle (osakeyhtiöt, joilla on tilintarkastaja)

Vero- ja osingonjakolaskelmat

Veroilmoitukset

Teemme veroilmoitukset tilinpäätöksen jälkeen asiakkaamme puolesta kaikille yhtiömuodoille.

 

Palkanlaskenta

Työtekijöiden ja johdon palkanlaskenta,

Kuukausittaiset työnantajasuoritukset

 

Viranomaisille tarvittavat ilmoitukset ja selvitykset

Sotu- ja ennakonpidätystilitysten maksutiedot asiakkaalle,

Tyel-tilitysten maksutiedot asiakkaalle.

Muut palvelut

Hallituksen ja yhtiökokouksen kokouspöytäkirjojen laadinta.

Taloushallinnon neuvonta ja konsultointi

Yritysjärjestelyt ja hallinnolliset asiakirjat

 

Verosuunnittelu ja muutoksenhaku

 

Kaupparekisterimuutokset

bottom of page